คู่มือบริการกรมการแพทย์

ลำดับ
หัวข้อ/เรื่อง
วันที่
QRCode
1
คำแนะนำการใช้กัญชา ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3/2563 วันที่ 14 ม.ค. 2563
2
แนวทางการตรวจสุขภาพที่จำเป็นและเหมาะสม สำหรับหญิงมีครรภ์ วันที่ 08 ก.ย. 2562
3
คู่มือระบบการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนกรมการแพทย์ วันที่ 08 ก.ย. 2562

เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ :

WEBSITE POLICY PRIVACY POLICY WEBSITESECURITY POLICY สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2562 โดยกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ติดต่อ :

88/23 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

โทร. 0-2590-6000

แฟกซ์. 0-2591-8253

อีเมล์ : WEBMASTER@DMS.MAIL.GO.TH