ลำดับหัวข้อ/เรื่องวันที่QR Code
96Pediatric Palliative Care: Grief & Bereavement สูญเสียอย่างไรไม่สูญสิ้น โดย ผศ.พญ.ปราณี เมืองน้อย13 ก.ค. 2560
100Practical wisdom Co2HoPE ก้าวต่อไปสู่ความเข้มแข็งของพยาบาล palliative13 ก.ค. 2560
39QR CODE เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการการปฏิรูประบบสาธารณสุขไทย ผ่านนโยบาย Value-base healthcare17 ส.ค. 2561
93Quality Palliative Care งานคุณภาพบนทางสาย Palliative Care โดย ดร.ธีรพร สถิรอังกูร14 ก.ค. 2560
92Quality Palliative Care งานคุณภาพบนทางสาย Palliative Care โดย นพ.ทรนง พิลาลัย14 ก.ค. 2560
101Situation awareness in palliative care13 ก.ค. 2560
78Start up SME ทำไงดี ตีไม่แตก ผลิตภัณฑ์จากแนวคิดสิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมทางการแพทย์01 ก.ย. 2560
77Start up SME ทำไงดี ตีไม่แตก ผลิตภัณฑ์จากแนวคิดสิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมทางการแพทย์ วิพากย์โดย นายแพทย์การุณ ตรงนำชัย บริษัทแอดวานซ์ เมดิเทค01 ก.ย. 2560
119Sustainable Palliative Care in Thailand by Theerapol Topanthanont, MD.12 ก.ค. 2560
90Sustainable Palliative Care โดย รศ.พญ.ศรีเวียง ไพโรจน์กุล18 ก.ค. 2560
115Take home message ถอดรหัสตัวชี้วัด Service plan สาขา Palliative care โดย พญ.ปฐมพร ศิรประภาศิริ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ12 ก.ค. 2560
3Visual Communication ถอดบทเรียนการประชุม 5th National Palliative and Hospice Care Conference (NPHC 2021) ออนไลน์ “THEME: Palliative Care - My care, My Comfort: เลือกสุขได้ ที่ปลายทาง” วันที่ 13 สิงหาคม 2564 31 ส.ค. 2564
112Workshop Common Symptom at EOL and management (สมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย) Case Study โดย นพ.กิติพล นาควิโรจน์13 ก.ค. 2560
98Workshop: Common Symptom at EOL and management (สมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย) โดย นพ.กิติพล นาควิโรจน์13 ก.ค. 2560
97Workshop: Common Symptom at EOL and management (สมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย) โดย พญ.ปิยพร ทิสยากร13 ก.ค. 2560
147กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.256220 มิ.ย. 2562
26กฎระเบียบข้าราชการ29 เม.ย. 2562
31กฎหมายด้านการเงิน02 เม.ย. 2562
27กฎหมายด้านการพัฒนาระบบการเงินและพัสดุ02 เม.ย. 2562
30กฎหมายด้านงบประมาณ02 เม.ย. 2562
รายการต่อหน้า21 - 40 ใน 147 รายการ