ลำดับหัวข้อ/เรื่องวันที่QR Code
181รับสมัครงานตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ และพนักงานช่วยการพยาบาล ปฏิบัติงานที่สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ กรมการแพทย์06 ธ.ค. 2559
182ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข สำนักนิเทศระบบการแพทย์30 พ.ย. 2559
183รับสมัครงานตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน จำนวน 2 อัตรา ปฏิบัติงานที่กลุ่มตรวจสอบภายใน16 พ.ย. 2559
184โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) รับสมัครงานตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 ตำแหน่ง15 พ.ย. 2559
185ขยายระยะเวลารับสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานสถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์14 พ.ย. 2559
186รับสมัครงานตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 2 อัตรา ปฏิบัติงานที่สำนักวิชาการแพทย์11 พ.ย. 2559
187รับสมัครงานลูกจ้างรายคาบตำแหน่งนักกายภาพบำบัด และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้09 พ.ย. 2559
188ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ กลุ่มงานจริยธรรมการวิจัยในคน สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์28 ต.ค. 2559
189รับสมัครงานหลายตำแหน่ง หลายอัตรา ปฏิบัติงานที่สถาบันทันตกรรม06 ต.ค. 2559
190ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ประสานงานโครงการฯ ของสถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์04 ต.ค. 2559
191ประกาศบัญชีรายชื้อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานราชการ30 ก.ย. 2559
192บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ประสานงานโครงการพัฒนาและเผยแพร่ชุดความรู้แบบมีส่วนร่วมด้านการตรวจสุขภาพที่จำเป็นและเหมาะสมสำหรับประชาชน28 ก.ย. 2559
193ขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่และบัญชี จำนวน 1อัตรา ของสถาบันสิรินธรฯ27 ก.ย. 2559
194รับสมัครลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด จำนวน 1อัตรา ปฏิบัติงาน ณ งานฟื้นฟูสมรรถภาพเด็ก กลุ่มภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์26 ก.ย. 2559
195ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักสารสนเทศการแพทย์19 ก.ย. 2559
รายการต่อหน้า181 - 195 ใน 195 รายการ