ลำดับหัวข้อ/เรื่องวันที่QR Code
121ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติงานกองคลัง กรมการแพทย์15 มิ.ย. 2561
122รับสมัครงานตำแหน่งนิติกร ปฏิบัติงานที่สำนักกฎหมายการแพทย์15 มิ.ย. 2561
123ประกาศกรมการแพทย์ ขอใช้บัญชีผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี มาบรรจุเป็นตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ และการสอบสัมภาษณ์15 มิ.ย. 2561
124รับสมัครลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ23 พ.ค. 2561
125ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการประเมินตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติงานกองคลัง16 พ.ค. 2561
126ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งเวชสถิติ ปฏิบัติงานสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ11 พ.ค. 2561
127ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติงานกองคลัง09 พ.ค. 2561
128ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ07 พ.ค. 2561
129รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 2 ตำแหน่ง ปฏิบัติงานที่สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ07 พ.ค. 2561
130ขอแก้ไขประกาศการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งนักวิชาพัสดุ04 พ.ค. 2561
131รับสมัครพนักงานราชงานทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ11 เม.ย. 2561
132ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติงานสำนักยุทธศาสตร์การแพทย์28 มี.ค. 2561
133รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ23 มี.ค. 2561
134ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถทั่วไป ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และมีสิทธิเข้ารับการทดสอบประเมินด้านสมรรถนะของบุคคลในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติงานสำนักยุทธศาสตร์การแพท23 มี.ค. 2561
135รายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน07 มี.ค. 2561
136รับสมัครงานตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติงานที่สำนักยุทธศาสตร์การแพทย์09 ก.พ. 2561
137ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงานสำนักสารสนเทศการแพทย์29 ธ.ค. 2560
138รับสมัครงานตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ 1 ตำแหน่ง ปฏิบัติงานสถาบันเวชาศาสตร์สมเด็จฯ เพื่อผู้สูงอายุ15 ธ.ค. 2560
139ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ของสำนักสารสนเทศการแพทย์06 ธ.ค. 2560
140รับสมัครงานตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานสถาบันทันตกรรม21 พ.ย. 2560
รายการต่อหน้า121 - 140 ใน 189 รายการ