ลำดับหัวข้อ/เรื่องวันที่QR Code
9ประกาศกองยุทธศาสตร์และแผนงาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2 อัตรา27 มิ.ย. 2565
8ประกาศสถาบันทันตกรรม เรื่อง รับสมัครบุคคลเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา29 มิ.ย. 2565
7ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ของกรมการแพทย์ จำนวน 4 ตำแหน่ง30 มิ.ย. 2565
6ประกาศกองยุทธศาสตร์และแผนงาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ07 ก.ค. 2565
5ประกาศสถาบันทันตกรรม เรื่อง รับสมัครบุคคลเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ 9 อัตรา, พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 6 อัตรา07 ก.ค. 2565
4ประกาศสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ เรื่อง รับสมัครบุคคลเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา07 ก.ค. 2565
3ประกาศกองยุทธศาสตร์และแผนงาน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว22 ก.ค. 2565
2ประกาศสถาบันทันตกรรม เรื่อง รับสมัครบุคคลเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา08 ส.ค. 2565
1ประกาศสถาบันทันตกรรม เรื่อง รับสมัครบุคคลเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 1 อัตรา08 ส.ค. 2565
รายการต่อหน้า161 - 169 ใน 169 รายการ

ลิงค์อื่นๆ