นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมด้วยนางทิวา รัชทินพันธ์ เลขานุการกรม กรมการแพทย์ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และดูการเตรียมความพร้อมก่อนเปิด cohort ward ส่วนที่ 2โดยมีนายแพทย์เอนก กนกศิลป์ ผู้อำนวยการสถาบันโรคทรวงอก ต้อนรับ ณ สถาบันโรคทรวงอก เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563


วันที่ 26 มี.ค. 2563

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมด้วยนางทิวา รัชทินพันธ์ เลขานุการกรม กรมการแพทย์ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และดูการเตรียมความพร้อมก่อนเปิด cohort ward ส่วนที่ 2โดยมีนายแพทย์เอนก กนกศิลป์ ผู้อำนวยการสถาบันโรคทรวงอก ต้อนรับ ณ สถาบันโรคทรวงอก เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

-

QR CODE

เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ :

WEBSITE POLICY PRIVACY POLICY WEBSITESECURITY POLICY สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2562 โดยกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ติดต่อ :

88/23 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

โทร. 0-2590-6000

แฟกซ์. 0-2591-8253

อีเมล์ : WEBMASTER@DMS.MAIL.GO.TH