นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมด้วยนายแพทย์เฉลิมพล ไชยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 10 โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กรมการแพทย์ แถลงข่าวกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเด็นความปกติใหม่ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (New Normal Emergency Care System) รวมถึงการปฏิบัติตัวเมื่อเข้าเยี่ยมผู้ป่วย เพื่อลดความแออัด ลดการรอคอย และเกิดความปลอดภัยต่อทั้งผู้ป่วย ญาติและบุคลากรทางการแพทย์จากเชื้อไวรัสโคโรนา 1019 (COVID-19) โดยมี ดร.นายแพทย์วรตม์ โชติพิทยสุนนท์ โฆษกกรมสุขภาพจิต เป็นผู้ดำเนินรายการ ณ ห้องประชุมไพจิตร ปวะบุตร ชั้น 9 อาคาร 7 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2563


วันที่ 23 พ.ค. 2563

นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมด้วยนายแพทย์เฉลิมพล ไชยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 10 โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กรมการแพทย์ แถลงข่าวกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเด็นความปกติใหม่ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (New Normal Emergency Care System) รวมถึงการปฏิบัติตัวเมื่อเข้าเยี่ยมผู้ป่วย เพื่อลดความแออัด ลดการรอคอย และเกิดความปลอดภัยต่อทั้งผู้ป่วย ญาติและบุคลากรทางการแพทย์จากเชื้อไวรัสโคโรนา 1019 (COVID-19) โดยมี ดร.นายแพทย์วรตม์ โชติพิทยสุนนท์ โฆษกกรมสุขภาพจิต เป็นผู้ดำเนินรายการ ณ ห้องประชุมไพจิตร ปวะบุตร ชั้น 9 อาคาร 7 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2563

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

-

QR CODE

เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ :

WEBSITE POLICY PRIVACY POLICY WEBSITESECURITY POLICY สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2562 โดยกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ติดต่อ :

88/23 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

โทร. 0-2590-6000

แฟกซ์. 0-2591-8253

อีเมล์ : WEBMASTER@DMS.MAIL.GO.TH