นายแพทย์ชาญชัย ธงพานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมโครงการ CBTx จังหวัดขอนแก่น เป็นการจัดอบรมเยาวชนคนดีศรีบ้านเหล่าและติดตามแนวทางการดูแลผู้ใช้ยาและติดยาแบบ New normal บ้านฝางโมเดล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบำบัดรักษาผู้ใช้ยาและติดยาในชุมชนให้สามารถหยุดเสพยาและกลับคืนสังคมได้อย่างปกติ ในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ณ วัดป่าสุวรรณเขต บ้านหนองแวง ตำบลบ้านเหล่า อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น


วันที่ 30 มิ.ย. 2563

นายแพทย์ชาญชัย ธงพานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมโครงการ CBTx จังหวัดขอนแก่น เป็นการจัดอบรมเยาวชนคนดีศรีบ้านเหล่าและติดตามแนวทางการดูแลผู้ใช้ยาและติดยาแบบ New normal บ้านฝางโมเดล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบำบัดรักษาผู้ใช้ยาและติดยาในชุมชนให้สามารถหยุดเสพยาและกลับคืนสังคมได้อย่างปกติ ในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ณ วัดป่าสุวรรณเขต บ้านหนองแวง ตำบลบ้านเหล่า อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

-

QR CODE

เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ :

WEBSITE POLICY PRIVACY POLICY WEBSITESECURITY POLICY สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2562 โดยกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ติดต่อ :

88/23 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

โทร. 0-2590-6000

แฟกซ์. 0-2591-8253

อีเมล์ : WEBMASTER@DMS.MAIL.GO.TH