แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางสาลี่ ผ่องสว่าง รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล นางภัทรวดี แก้วมา รักษาการรองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมให้การต้อนรับนายแพทย์สาธิต สันตดุสิต ผู้อำนวยการสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ นายแพทย์ธนินทร์ เวชชาภินันท์ ผู้อำนวยการสถาบันประสาทวิทยา ทีมบุคลากรสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ และทีมบุคลากรสถาบันประสาทวิทยา ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมห้อง Negative Pressure หอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม หอผู้ป่วยหนักศัลยกรรม ห้องฉุกเฉิน ห้องทันตกรรม ห้องผ่าตัด และเยี่ยมชมห้องหุ่นยนต์ฝึกเดิน (Robotic Gait Training) ณ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563


วันที่ 30 มิ.ย. 2563

แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางสาลี่ ผ่องสว่าง รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล นางภัทรวดี แก้วมา รักษาการรองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมให้การต้อนรับนายแพทย์สาธิต สันตดุสิต ผู้อำนวยการสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ นายแพทย์ธนินทร์ เวชชาภินันท์ ผู้อำนวยการสถาบันประสาทวิทยา ทีมบุคลากรสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ และทีมบุคลากรสถาบันประสาทวิทยา ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมห้อง Negative Pressure หอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม หอผู้ป่วยหนักศัลยกรรม ห้องฉุกเฉิน ห้องทันตกรรม ห้องผ่าตัด และเยี่ยมชมห้องหุ่นยนต์ฝึกเดิน (Robotic Gait Training) ณ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

-

QR CODE

เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ :

WEBSITE POLICY PRIVACY POLICY WEBSITESECURITY POLICY สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2562 โดยกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ติดต่อ :

88/23 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

โทร. 0-2590-6000

แฟกซ์. 0-2591-8253

อีเมล์ : WEBMASTER@DMS.MAIL.GO.TH