โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการ โดยมีนางสาวกัลยารัตน์ วรรณวงศ์ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง เป็นตัวแทนร่วมลงนาม ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันพระบรมราชชนก วิทยาลัยบรมราชชนนี นครลำปาง คณะพยาบาลศาสตร์ กับ สถาบันอุดมศึกษา หน่วยบริการสุขภาพ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดลำปาง สำนักงานความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง ศูนย์การพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง และโรงพยาบาลเครือข่ายที่เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติประสบการณ์ภาคสนาม ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563


วันที่ 01 ส.ค. 2563

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการ โดยมีนางสาวกัลยารัตน์ วรรณวงศ์ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง เป็นตัวแทนร่วมลงนาม ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันพระบรมราชชนก วิทยาลัยบรมราชชนนี นครลำปาง คณะพยาบาลศาสตร์ กับ สถาบันอุดมศึกษา หน่วยบริการสุขภาพ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดลำปาง สำนักงานความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง ศูนย์การพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง และโรงพยาบาลเครือข่ายที่เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติประสบการณ์ภาคสนาม ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

-

QR CODE

เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ :

WEBSITE POLICY PRIVACY POLICY WEBSITESECURITY POLICY สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2562 โดยกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ติดต่อ :

88/23 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

โทร. 0-2590-6000

แฟกซ์. 0-2591-8253

อีเมล์ : WEBMASTER@DMS.MAIL.GO.TH