นางบุบผา สุวรรณฉัตรกุล รองผู้อำนวยด้านการพยาบาลโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) นำทีมออกหน่วยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เมื่อครั้งวโรกาสทรงเจริญพระชมมายุ 48 พรรษา (4รอบ) ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในชื่อ โครงการแว่นแก้ว โดยมีการจัดการตรวจสายตา ให้คำแนะนำด้านสายตา มอบแว่นตาผู้มีปัญหาด้านสายตา ให้บริการแบบ New Normal คัดกรองผู้เข้ารับบริการ และเว้นระยะห่างการให้บริการ และรับบริการ ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม ถึง 2 สิงหาคม 2563 ณ โรงไฟฟ้าบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา


วันที่ 01 ส.ค. 2563

นางบุบผา สุวรรณฉัตรกุล รองผู้อำนวยด้านการพยาบาลโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) นำทีมออกหน่วยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เมื่อครั้งวโรกาสทรงเจริญพระชมมายุ 48 พรรษา (4รอบ) ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในชื่อ โครงการแว่นแก้ว โดยมีการจัดการตรวจสายตา ให้คำแนะนำด้านสายตา มอบแว่นตาผู้มีปัญหาด้านสายตา ให้บริการแบบ New Normal คัดกรองผู้เข้ารับบริการ และเว้นระยะห่างการให้บริการ และรับบริกา ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม ถึง 2 สิงหาคม 2563 ณ โรงไฟฟ้าบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

-

QR CODE

เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ :

WEBSITE POLICY PRIVACY POLICY WEBSITESECURITY POLICY สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2562 โดยกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ติดต่อ :

88/23 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

โทร. 0-2590-6000

แฟกซ์. 0-2591-8253

อีเมล์ : WEBMASTER@DMS.MAIL.GO.TH