นายแพทย์พิมาน สีทอง รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ ผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี กรมการแพทย์ และนางสาววาสนา มากผาสุข พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เข้ารับโล่รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563 จากนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี รางวัลบริการภาครัฐ (TPSA) “ระดับดี” ประเภทพัฒนาการบริการ ด้วยผลงาน “รูปแบบการบริการดูแลระยะกลางในผู้ป่วยสูงอายุโรคหลอดเลืออดสมอง” (Intermediate care model for stroke in the elderly) โดยมีนายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมคณะร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ชั้น 1 อิมแพค เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563


วันที่ 16 ก.ย. 2563

นายแพทย์พิมาน สีทอง รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ ผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี กรมการแพทย์ และนางสาววาสนา มากผาสุข พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เข้ารับโล่รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563 จากนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี รางวัลบริการภาครัฐ (TPSA) “ระดับดี” ประเภทพัฒนาการบริการ ด้วยผลงาน “รูปแบบการบริการดูแลระยะกลางในผู้ป่วยสูงอายุโรคหลอดเลืออดสมอง” (Intermediate care model for stroke in the elderly) โดยมีนายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมคณะร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ชั้น 1 อิมแพค เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

-

QR CODE