แพทย์หญิงอินท์สุดา แก้วกาญจน์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์โรงพยาบาลเมตตา ประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) เป็นประธานปิดโครงการและมอบใบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรม เชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Ophthalmic technicians รุ่นที่ 13 และคณาจารย์ผู้สอนนำเยี่ยมชมผลงานภาพถ่ายด้านจักษุวิทยาของผู้เข้าอบรม ซึ่งประกอบด้วยผู้เข้าอบรมจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนจากทั่วประเทศที่ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรม จำนวน 11 ท่าน ณ ห้องประชุมอินทปัญโญ อาคารเลิศประชารักษ์ วันพุธที่ 16 กันยายน 2563


วันที่ 16 ก.ย. 2563

แพทย์หญิงอินท์สุดา แก้วกาญจน์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) เป็นประธานปิดโครงการและมอบใบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Ophthalmic technicians รุ่นที่ 13 และคณาจารย์ผู้สอนนำเยี่ยมชมผลงานภาพถ่ายด้านจักษุวิทยาของผู้เข้าอบรม ซึ่งประกอบด้วยผู้เข้าอบรมจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนจากทั่วประเทศที่ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรม จำนวน 11 ท่าน ณ ห้องประชุมอินทปัญโญ อาคารเลิศประชารักษ์ วันพุธที่ 16 กันยายน 2563


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

-

QR CODE