นางสาวกรองทอง ธารีเพียร รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ การป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี พ.ศ.2563 โดยทีมวิทยากรจากเทศบาลตำบลห้วยใหญ่ ให้การฝึกปฏิบัติโดยจำลองสถานการณ์ระงับเหตุเพลิงไหม้ได้ทันเวลา ผู้เข้าอบรมเป็นบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่แม่บ้าน และ รปภ. ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563


วันที่ 16 ก.ย. 2563

นางสาวกรองทอง ธารีเพียร รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ การป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี พ.ศ.2563 โดยทีมวิทยากรจากเทศบาลตำบลห้วยใหญ่ ให้การฝึกปฏิบัติโดยจำลองสถานการณ์ระงับเหตุเพลิงไหม้ได้ทันเวลา ผู้เข้าอบรมเป็นบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่แม่บ้าน และ รปภ. ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

-

QR CODE