นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธีทำบุญทอดกฐินสามัคคีกรมการแพทย์ ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการจรรโลงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง โดยมีแพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางภัทรวดี แก้วมา รักษาการรองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ นางนิรมัย มณีรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการพยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่เข้าร่วมพิธี ณ วัดศรีสว่างวนาราม บ้านฟ้าห่วน ตำบลแก่งเค็น อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2563


วันที่ 17 ต.ค. 2563

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธีทำบุญทอดกฐินสามัคคีกรมการแพทย์ ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการจรรโลงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง โดยมีแพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางภัทรวดี แก้วมา รักษาการรองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ นางนิรมัย มณีรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการพยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่เข้าร่วมพิธี ณ วัดศรีสว่างวนาราม บ้านฟ้าห่วน ตำบลแก่งเค็น อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2563


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

-

QR CODE