นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธีทอดกฐินสามัคคี กรมการแพทย์ เพื่อสมทบทุนสร้างเมรุ วัดศรีสว่างวนาราม โดยมีนายแพทย์สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) นางสาวเยาวเรศว์ นาคะโยธินสกุล รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล นายแพทย์ชัยรัชต์ ก้องเปสลาพันธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากร สบยช. ร่วมพิธี ณ วัดศรีสว่างวนาราม อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2563


วันที่ 17 ต.ค. 2563

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธีทอดกฐินสามัคคี กรมการแพทย์ เพื่อสมทบทุนสร้างเมรุ วัดศรีสว่างวนาราม โดยมีนายแพทย์สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) นางสาวเยาวเรศว์ นาคะโยธินสกุล รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล นายแพทย์ชัยรัชต์ ก้องเปสลาพันธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากร สบยช. ร่วมพิธี ณ วัดศรีสว่างวนาราม อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2563

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

-

QR CODE