นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธีทอดกฐินสามัคคี กรมการแพทย์ เพื่อสมทบทุนสร้างเมรุ วัดศรีสว่างวนาราม โดยมีนายแพทย์เกรียงไกร นามไธสง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) นางสาวเสาวนีย์ กำจรรองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากรโรงพยาบาลเมตตาฯ เดินทางไปร่วมพิธี ณ วัดศรีสว่างวนาราม อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2563


วันที่ 17 ต.ค. 2563

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธีทอดกฐินสามัคคี กรมการแพทย์ เพื่อสมทบทุนสร้างเมรุ วัดศรีสว่างวนาราม โดยมีนายแพทย์เกรียงไกร นามไธสง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) นางสาวเสาวนีย์ กำจรรองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากรโรงพยาบาลเมตตาฯ เดินทางไปร่วมพิธี ณ วัดศรีสว่างวนาราม อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2563

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

-

QR CODE