นายแพทย์ศักรินทร์ วงศ์เลิศศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ นำทีมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเลิดสิน เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช ณ สวนพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 โรงพยาบาลเลิดสิน เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563


วันที่ 23 ต.ค. 2563

นายแพทย์ศักรินทร์ วงศ์เลิศศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ นำทีมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเลิดสิน เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช ณ สวนพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 โรงพยาบาลเลิดสิน เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

-

QR CODE