บุคลากรทางการแพทย์ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) กรมการแพทย์ ร่วมออกหน่วยทีมเดินเท้าให้การดูแลประชาชนที่เข้าร่วมรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในงานพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันปิยมหาราชพุทธศักราช 2563 ณ พระลานพระราชวังดุสิต และท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2563


วันที่ 23 ต.ค. 2563

บุคลากรทางการแพทย์ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) กรมการแพทย์ ร่วมออกหน่วยทีมเดินเท้าให้การดูแลประชาชนที่เข้าร่วมรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในงานพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันปิยมหาราชพุทธศักราช 2563 ณ พระลานพระราชวังดุสิต และท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2563

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

-

QR CODE