ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2563 โดยมีนายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข และพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธี ณ วัดเขาแก้ววรวิหาร อ.เสาไห้ จ.สระบุรี เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2563


วันที่ 24 ต.ค. 2563

ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2563 โดยมีนายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข และพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธี ณ วัดเขาแก้ววรวิหาร อ.เสาไห้ จ.สระบุรี เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2563

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

-

QR CODE