นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เเพทย์หญิงมิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง และเเพทย์หญิงนริศรา งามขจรวิวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง ประชุมคืนข้อมูลโรคพยาธิหอยคันในพื้นที่ ร่วมกับ โรงพยาบาลจะนะ, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา, สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจะนะ, สถาบันราชประชาสมาสัย, กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ,สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา, คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ และหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง พร้อมลงพื้นที่เก็บข้อมูลเเละตรวจรักษาผู้ป่วยโรคพยาธิหอยคัน เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563


วันที่ 18 พ.ย. 2563

นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เเพทย์หญิงมิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง และเเพทย์หญิงนริศรา งามขจรวิวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง ประชุมคืนข้อมูลโรคพยาธิหอยคันในพื้นที่ ร่วมกับ โรงพยาบาลจะนะ, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา, สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจะนะ, สถาบันราชประชาสมาสัย, กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ,สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา, คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ และหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง พร้อมลงพื้นที่เก็บข้อมูลเเละตรวจรักษาผู้ป่วยโรคพยาธิหอยคัน เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

-

QR CODE