งานทรัพยากรบุคคล ภารกิจด้านอำนวยการ จัดปฐมนิเทศนักเรียนทุนพยาบาลศาสตรบัณฑิตหลักสูตร 4 ปี จากวิทยาลัยพยาบาลนครศรีธรรมราช เข้าทำสัญญารับทุนพร้อมผู้ปกครองและผู้ทำสัญญาค้ำประกัน สร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อความโปร่งใสในการจัดทำสัญญา และสร้างความผูกพันให้ความรู้เกี่ยวกับโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) โดยมีนางสุภัสรา อยู่สุข รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล และผู้บริหาร ด้านการพยาบาล ให้ข้อเสนอแนะในการศึกษาตามหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคารเลิศประชารักษ์ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563


วันที่ 18 พ.ย. 2563

งานทรัพยากรบุคคล ภารกิจด้านอำนวยการ จัดปฐมนิเทศนักเรียนทุนพยาบาลศาสตรบัณฑิตหลักสูตร 4 ปี จากวิทยาลัยพยาบาลนครศรีธรรมราช เข้าทำสัญญารับทุนพร้อมผู้ปกครองและผู้ทำสัญญาค้ำประกัน สร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อความโปร่งใสในการจัดทำสัญญา และสร้างความผูกพันให้ความรู้เกี่ยวกับโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) โดยมีนางสุภัสรา อยู่สุข รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล และผู้บริหาร ด้านการพยาบาล ให้ข้อเสนอแนะในการศึกษาตามหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคารเลิศประชารักษ์ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

-

QR CODE