โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง) ออกหน่วยแพทย์โครงการผ่าตัดต้อกระจก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดย พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ในฐานะรองประธานมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ให้เกียรติเป็นประธานในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โดยมีแพทย์หญิงพิริญา สุ่มสวัสดิ์ นายแพทย์ชำนาญการและ นายแพทย์เอกชัย อารยางกูร นายแพทย์ชำนาญการ นำทีมเข้าผ่าตัดผู้ป่วยตาต้อกระจก ณ โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563


วันที่ 18 พ.ย. 2563

โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง) ออกหน่วยแพทย์โครงการผ่าตัดต้อกระจกเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดย พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ในฐานะรองประธานมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ให้เกียรติเป็นประธานในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โดยมีแพทย์หญิงพิริญา สุ่มสวัสดิ์ นายแพทย์ชำนาญการและ นายแพทย์เอกชัย อารยางกูร นายแพทย์ชำนาญการ นำทีมเข้าผ่าตัดผู้ป่วยตาต้อกระจก ณ โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

-

QR CODE