แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ พร้อมด้วย แพทย์หญิงรัตนา จันทร์แจ่ม รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ นางภัทรวดี แก้วมา รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่และนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย Exercise DMS เพื่อกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่ใส่ใจสุขภาพผ่อนคลายอิริยาบถระหว่างการทำงาน Work Life Balance เป็นการเสริมสร้างสุขภาพกาย สุขภาพใจที่ดี โดยมีการเต้นออกกำลังกายด้วยเพลงดูแลด้วยใจ เวอร์ชั่นล้านนา การเต้นบาสโลบ ณ บริเวณลานกิจกรรมงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564


วันที่ 13 ม.ค. 2564

แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ พร้อมด้วย แพทย์หญิงรัตนา จันทร์แจ่ม รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ นางภัทรวดี แก้วมา รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่และนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย Exercise DMS เพื่อกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่ใส่ใจสุขภาพผ่อนคลายอิริยาบถระหว่างการทำงาน Work Life Balance เป็นการเสริมสร้างสุขภาพกาย สุขภาพใจที่ดี โดยมีการเต้นออกกำลังกายด้วยเพลงดูแลด้วยใจ เวอร์ชั่นล้านนา การเต้นบาสโลบ ณ บริเวณลานกิจกรรมงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

-

QR CODE