นายแพทย์สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมกล่าวคำอวยพร และมอบของรางวัล ในกิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ จัดโดยภารกิจด้านการพยาบาล โดยมีนางพรรนอ กลิ่นกุหลาบ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ นางสาวเยาวเรศว์ นาคะโยธินสกุล รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล พยาบาลและเจ้าหน้าที่ภารกิจด้านการพยาบาลเข้าร่วมกิจกรรม แบบ New Normal ผ่านระบบ ZOOM ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 5 ตึกอำนวยการ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564


วันที่ 14 ม.ค. 2564

นายแพทย์สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมกล่าวคำอวยพร และมอบของรางวัลในกิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ จัดโดยภารกิจด้านการพยาบาล โดยมีนางพรรนอ กลิ่นกุหลาบ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ นางสาวเยาวเรศว์ นาคะโยธินสกุล รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล พยาบาลและเจ้าหน้าที่ภารกิจด้านการพยาบาลเข้าร่วมกิจกรรม แบบ New Normal ผ่านระบบ ZOOM ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 5 ตึกอำนวยการ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

-

QR CODE