ข่าวเด่นประเด็นร้อน

กรมการแพทย์ โดย สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดกิจกรรม “4 กุมภาพันธ์ วันมะเร็งโลก”


วันที่ 02 ก.พ. 2564

กรมการแพทย์ โดย สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดกิจกรรม “4 กุมภาพันธ์ วันมะเร็งโลก” ในรูปแบบ Virtual Event พร้อมเปิดใช้งาน “All about Cancer เว็บไซต์ส่งเสริมความรอบรู้สู้ภัยมะเร็ง”

“วันมะเร็งโลก” (World Cancer Day) ถูกกำหนดขึ้นโดยสมาพันธ์ควบคุมโรคมะเร็งสากล หรือ UICC ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ ของทุกปี ตั้งแต่ปี ค.ศ.2008 เป็นต้นมา ซึ่งหลายประเทศทั่วโลกต่างพร้อมใจกันจัดกิจกรรมรณรงค์ต้านภัยโรคมะเร็งมาอย่างต่อเนื่องรวมทั้งประเทศไทย

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า โรคมะเร็งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้น ๆ ของคนทั่วโลก สำหรับประเทศไทยโรคมะเร็งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของคนไทยมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2542 จนถึงปัจจุบัน และมีแนวโน้มที่อัตราป่วยจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้สมาพันธ์ควบคุมโรคมะเร็งสากล (UICC) จึงกำหนดให้วันที่ 4 กุมภาพันธ์ ของทุกปีเป็น “วันมะเร็งโลก” มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ต้านภัยโรคมะเร็ง เพื่อให้คนทั่วโลกร่วมมือร่วมใจกันต่อสู้กับโรคมะเร็ง โดยมีเป้าหมายที่จะลดความเจ็บป่วยและลดการเสียชีวิตจากโรคมะเร็ง และในปี พ.ศ.2564 กรมการแพทย์ โดย สถาบันมะเร็งแห่งชาติ และโรงพยาบาลมะเร็งภูมิภาคทั้ง 7 แห่ง กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์ฯ เหมือนทุกปี และมีประเด็นหลักในการรณรงค์ คือ “I am and I will รู้สู้ภัยมะเร็ง” นอกจากนี้ จะมีการเปิดใช้งานเว็บไซต์ “All about Cancer เว็บไซต์ส่งเสริมความรอบรู้สู้ภัยมะเร็ง” อีกด้วย

นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวว่า ที่ผ่านมาการจัดกิจกรรมรณรงค์ต้านภัยโรคมะเร็งเนื่องในวันมะเร็งโลก ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มีผู้นำประเทศ ผู้บริหารระดับสูง นักกีฬา ผู้ป่วยมะเร็งและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นต้นแบบในการรณรงค์ ทั้งนี้เพื่อมุ่งหวังให้ประชาชนเกิดความตระหนักที่จะป้องกันภัยมะเร็งด้วยตนเอง และเนื่องจากขณะนี้ยังอยู่ในช่วงสถานการณ์โรค Covid-19 ที่ยังไม่คลี่คลายเท่าที่ควร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จึงจัดกิจกรรมรณรงค์ฯ ในรูปแบบ virtual event ซึ่งจะถ่ายทอดทาง Facebook Live ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. ที่ Facebook สถาบันมะเร็งแห่งชาติ National Cancer Institute
ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งชาติ กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดกิจกรรมวันมะเร็งโลกในปีนี้ เน้นประเด็นหลักเกี่ยวกับการส่งเสริมความรู้ให้กับประชาชน โดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข จะแถลงเนื่องในวันมะเร็งโลก รวมทั้งจะจัดเวทีเสวนาวิชาการ หัวข้อ “รู้สู้มะเร็ง” และ
จะเปิดใช้งาน website “All about Cancer เว็บไซต์ส่งเสริมความรอบรู้สู้ภัยมะเร็ง” ที่เป็นแหล่งสืบค้นอาการสำคัญของโรคมะเร็งจาก 7 กลุ่มสัญญาณอันตราย ความรู้โรคมะเร็งและสืบค้นงานวิจัย โดยสามารถสืบค้นข้อมูลได้ที่ลิ้งค์ http://allaboutcancer.nci.go.th รวมทั้งจะจัดกิจกรรม NCI Cover Contest 2021 ประกวด Cover เพลง “ร่วมศรัทธาต้านมะเร็ง”

ขอขอบคุณ

QR CODE