นายแพทย์ปิยวัฒน์ เลาวหุตานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี คุณจริยา มาสุข รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ประชุมตรวจรับพัสดุจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก 5 ชั้น ครั้งที่ 1/2564โดยมีนายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธาน ผ่านระบบ Teleconference ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564


วันที่ 23 ก.พ. 2564

นายแพทย์ปิยวัฒน์ เลาวหุตานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี
คุณจริยา มาสุข รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
ประชุมตรวจรับพัสดุจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก 5 ชั้น ครั้งที่ 1/2564โดยมีนายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธาน
ผ่านระบบ Teleconference ณ ห้องประชุมชั้น 2
อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

-

QR CODE