นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการทดสอบเครื่องมือประเมินศักยภาพการจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการในโรงพยาบาล เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีนายแพทย์สุริยะ วงศ์คงคาเทพ เป็นประธานการลงพื้นที่ประเมินและทดสอบเครื่องมือฯ พร้อมทีมวิทยากร ประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักเทคนิคการแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานกรมการแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลตากสิน และคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการทดสอบเครื่องมือประเมินศักยภาพการจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการในโรงพยาบาล ณ ห้องประชุมราชวิถี โรงพยาบาลราชวิถี ระหว่างวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2564


วันที่ 23 ก.พ. 2564

นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการทดสอบเครื่องมือประเมินศักยภาพการจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการในโรงพยาบาล เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีนายแพทย์สุริยะ วงศ์คงคาเทพ เป็นประธานการลงพื้นที่ประเมินและทดสอบเครื่องมือฯ พร้อมทีมวิทยากร ประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักเทคนิคการแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานกรมการแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลตากสิน และคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการทดสอบเครื่องมือประเมินศักยภาพการจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการในโรงพยาบาล ณ ห้องประชุมราชวิถี โรงพยาบาลราชวิถี ระหว่างวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2564

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

-

QR CODE