ข่าวเด่นประเด็นร้อน

สธ.จัดหน่วยแพทย์อาสาดูแลประชาชนพื้นที่หมู่เกาะห่างไกล จ.พังงา เป็นของขวัญสงกรานต์


วันที่ 02 เม.ย. 2564

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดโครงการออกหน่วยแพทย์เฉพาะทางอาสา กรมการแพทย์ ดูแลรักษาประชาชนในพื้นที่พิเศษและหมู่เกาะ จ.พังงา ให้เข้าถึงการรักษา 6 สาขาจากแพทย์เฉพาะทาง ทั้งโรคผิวหนัง ทันตกรรม โรคตา มะเร็ง พัฒนาการเด็ก และฟื้นฟูสมรรถภาพ เป็นของขวัญสงกรานต์ พร้อมมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ และอบรมบุคลากรโรงพยาบาลและรพ.สต. “ชัยพัฒน์” 5 แห่ง
วันนี้ (2 เมษายน 2564) ที่โรงพยาบาลท้ายเหมืองชัยพัฒน์ จังหวัดพังงา ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดโครงการหน่วยแพทย์เฉพาะทางอาสา กรมการแพทย์ พร้อมมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ได้แก่ เครื่องฟอกอากาศ เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) และเครื่องดูดละอองฝอยน้ำลายนอกช่องปาก ให้แก่โรงพยาบาลและรพ.สต. ชัยพัฒน์ 5 แห่ง คือ โรงพยาบาลท้ายเหมืองชัยพัฒน์, โรงพยาบาลคุระบุรีชัยพัฒน์, โรงพยาบาลเกาะยาวชัยพัฒน์, โรงพยาบาลกะปงชัยพัฒน์ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งรักชัยพัฒน์
ดร.สาธิตกล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข ให้ความสำคัญกับการพัฒนางานด้านสาธารณสุขตามแนวพระราชดำริ และมีนโยบายพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนในมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล (โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ) โรงพยาบาลชัยพัฒน์ และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ โดยชุมชนมีส่วนร่วม โดยเฉพาะในพื้นที่ทุรกันดารห่างไกล พื้นที่หมู่เกาะ และได้จัดโครงการหน่วยแพทย์อาสา กรมการแพทย์ ไปให้บริการตรวจรักษาโรคที่ซับซ้อนและบริการเฉพาะทางด้านต่างๆ ทั้งโรคผิวหนัง ทันตกรรม โรคตา มะเร็ง พัฒนาการเด็ก และการฟื้นฟูสมรรถภาพ ที่โรงพยาบาลท้ายเหมืองชัยพัฒน์ ถือเป็นของขวัญวันสงกรานต์ปี 2564 ให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอท้ายเหมืองและอำเภอใกล้เคียง โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง พร้อมเครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้การตรวจวินิจฉัย ดูแลรักษา และให้คำปรึกษาแก่ประชาชน รวมถึงอบรมพัฒนาขีดความสามารถให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลชัยพัฒน์ ซึ่งจะช่วยยกระดับโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล "ชัยพัฒน์" ด้วย
นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า โครงการหน่วยแพทย์เฉพาะทางอาสา กรมการแพทย์ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่พิเศษและพื้นที่หมู่เกาะได้เข้าถึงการบริการทางการแพทย์จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางของกรมการแพทย์ ได้รับการตรวจวินิจฉัย ดูแลรักษา และให้คำปรึกษาแบบใกล้บ้าน (พาหมอไปหาชาวบ้าน) ใน 6 สาขา ได้แก่ 1.โรคผิวหนัง มีการอบรมบุคลากรทางการแพทย์ ตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคผิวหนังที่พบบ่อยและซับซ้อนยุ่งยาก ตรวจวินิจฉัยเชื้อราที่ผิวหนัง เส้นผมและเล็บทางห้องปฏิบัติการ การทำหัตถการในการวินิจฉัยและรักษา และการผ่าตัดเล็กเพื่อตรวจชิ้นเนื้อ และตรวจคัดกรองมะเร็งผิวหนัง 2.ทันตกรรม ตรวจสุขภาพช่องปาก ขูดหินปูน ถอนฟัน ให้คำปรึกษาด้านโครงสร้างเพื่อปรับบริการทันตกรรมแบบ New Normal 3.โรคตา มีการตรวจวัดสายตา แก้ไขปัญหาสายตาด้วยแว่น และตรวจคัดกรอง วินิจฉัย รักษาโรคตาเบื้องต้น 4.พัฒนาการเด็ก มีการอบรมการคัดกรองและกระตุ้นพัฒนาการเด็กให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคทางพัฒนาการเด็ก 5.การดูแลผู้ป่วยกึ่งเฉียบพลันและการฟื้นฟูสมรรถภาพ มีการตรวจประเมินสมรรถภาพร่างกาย และการมอบเครื่องช่วยความพิการ เช่น อุปกรณ์ช่วยเดิน รถนั่งคนพิการ เป็นต้น และ 6.โรคมะเร็ง มีการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก และตรวจคัดกรองวินิจฉัยมะเร็งลำไส้ใหญ่
ทั้งนี้ จังหวัดพังงามีประชากร 266,038 คน มีโรงพยาบาลทั่วไป 2 แห่ง โรงพยาบาลชุมชน 7 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 64 แห่ง โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม 1 แห่ง ศูนย์สุขภาพชุมชน 2 แห่ง ศูนย์การแพทย์เขาหลัก 1 แห่ง และสถานพยาบาลเรือนจำ 2 แห่ง ในจำนวนนี้มีโรงพยาบาลชัยพัฒน์ ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชานุมัติงบประมาณมูลนิธิชัยพัฒนา ในการปรับปรุงโรงพยาบาลที่ได้รับความเสียหายจากภัยสึนามิ 5 แห่ง สำหรับอัตราการป่วยของประชากรส่วนใหญ่ ได้แก่ โรคระบบย่อยอาหารรวมโรคในช่องปาก โรคระบบไหลเวียนเลือด โรคระบบทางเดินหายใจโรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตะบอลิสึม โรคระบบกล้ามเนื้อ อัตราตายที่เป็นปัญหาสำคัญในปี 2561-2563 ได้แก่ โรคหลอดเลือดสมอง (อัมพฤกษ์ อัมพาต) โรคหัวใจขาดเลือด เบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง
******************************************************
2 เมษายน 2564


QR CODE