นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วยศาสตราจารย์นายแพทย์ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมแถลงข่าวความคืบหน้ากรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19 โดยมีนายแพทย์ปราการ ถมยางกูร ที่ปรึกษากรมการแพทย์ ดำเนินรายการ ณ ประชุมอาคาร 7 ชั้น 9 สป. กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564


วันที่ 07 เม.ย. 2564

นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วยศาสตราจารย์นายแพทย์ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมแถลงข่าวความคืบหน้ากรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19 โดยมีนายแพทย์ปราการ ถมยางกูร ที่ปรึกษากรมการแพทย์ ดำเนินรายการ ณ ประชุมอาคาร 7 ชั้น 9 สป. กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

-

QR CODE