สถาบันประสาทวิทยา ร่วมกับสำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิค 19 เข็มที่ 2 ให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตบางแค ณ วัดนิมมานรดี เขตบางแค กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564


วันที่ 07 เม.ย. 2564

สถาบันประสาทวิทยา ร่วมกับสำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิค 19 เข็มที่ 2 ให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตบางแค ณ วัดนิมมานรดี เขตบางแค กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

-

QR CODE