นายแพทย์ชำนิ จิตตรีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ พร้อมด้วยบุคลากรโรงพยาบาลสงฆ์ ได้ดำเนินการโครงการถวายการฉีดวัคซีนโควิด 19 แด่พระสงฆ์ที่วัดในกรุงเทพมหานคร ณ ศาลาเจษฏาบดินทร์ วัดราชโอรสาราม แขวงขางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพ มหานคร เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564


วันที่ 07 เม.ย. 2564

นายแพทย์ชำนิ จิตตรีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ พร้อมด้วยบุคลากรโรงพยาบาลสงฆ์ ได้ดำเนินการโครงการถวายการฉีดวัคซีนโควิด 19 แด่พระสงฆ์ที่วัดในกรุงเทพมหานคร ณ ศาลาเจษฏาบดินทร์ วัดราชโอรสาราม แขวงขางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพ
มหานคร เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

-

QR CODE