นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานการประชุมเรื่องการบริหารจัดการเตียงรองรับ COVID-19 ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยมีนายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมด้วยนายแพทย์ไพโรจน์ สุรัตนวนิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ รศ.นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ประธานเครือข่ายโรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์ UHOSNET ผู้บริหารกรมการแพทย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมผ่านระบบ teleconference ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 กรมการแพทย์ เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2564


วันที่ 17 เม.ย. 2564

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานการประชุมเรื่องการบริหารจัดการเตียงรองรับ COVID-19 ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยมีนายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมด้วยนายแพทย์ไพโรจน์ สุรัตนวนิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ รศ.นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ประธานเครือข่ายโรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์ UHOSNET ผู้บริหารกรมการแพทย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมผ่านระบบ teleconference ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 กรมการแพทย์ เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2564

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

-

QR CODE