นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมด้านการรักษาพยาบาลและการป้องกันการติดเชื้อในเขตกรุงเทพมหานคร และกลุ่มปฏิบัติการด้านการจัดการเตียงและการรักษาพยาบาล ในประเด็น Update สถานการณ์และการทบทวนการรายงานระบบข้อมูลข้อมูล Active Case Finding COVID-19 กรุงเทพมหานครและปรับแผนการฉีดวัคซีน การ Update ศูนย์ประสานเตียง กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผ่านช่องทางสายด่วน 1669 1668 และ 1330 การ Update จำนวนเตียงรองรับผู้ป่วย COVID-19 Update มาตรการทางการตรวจหาเชื้อในโรงพยาบาลและคลินิกเทคนิคการแพทย์เอกชนให้ได้ตามมาตรฐานและมีสถานที่รองรับในกรณีผลมีการติดเชื้อ การเชื่อมโยงข้อมูล การตรวจ Lab และการเข้ารับการรักษา Update stock PPE และยาเพื่อรองรับการระบาด COVID-19 รอบใหม่ พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจทีมงานสายด่วนเฉพาะกิจ 1668 ของกรมการแพทย์ โดยมี ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข และกรมการแพทย์ โรงพยาบาลภาคีเครือข่าย UHosNet กทม. กลาโหม โรงพยาบาลเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมแสงสิงแก้ว กรมการแพทย์?เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2564


วันที่ 17 เม.ย. 2564

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมด้านการรักษาพยาบาลและการป้องกันการติดเชื้อในเขตกรุงเทพมหานคร
และกลุ่มปฏิบัติการด้านการจัดการเตียงและการรักษาพยาบาล ในประเด็น Update สถานการณ์และการทบทวนการรายงานระบบข้อมูลข้อมูล Active Case Finding COVID-19 กรุงเทพมหานครและปรับแผนการฉีดวัคซีน การ Update ศูนย์ประสานเตียง กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผ่านช่องทางสายด่วน 1669 1668 และ 1330 การ Update จำนวนเตียงรองรับผู้ป่วย COVID-19 Update มาตรการทางการตรวจหาเชื้อในโรงพยาบาลและคลินิกเทคนิคการแพทย์เอกชนให้ได้ตามมาตรฐานและมีสถานที่รองรับในกรณีผลมีการติดเชื้อ การเชื่อมโยงข้อมูล การตรวจ Lab และการเข้ารับการรักษา Update stock PPE และยาเพื่อรองรับการระบาด COVID-19 รอบใหม่ พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจทีมงานสายด่วนเฉพาะกิจ 1668 ของกรมการแพทย์ โดยมี ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข และกรมการแพทย์ โรงพยาบาลภาคีเครือข่าย UHosNet กทม. กลาโหม โรงพยาบาลเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมแสงสิงแก้ว กรมการแพทย์?เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2564

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

-

QR CODE