โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ นำโดยแพทย์หญิงแวววรรณ กองมี หัวหน้ากลุ่มงานประสาทวิทยา พร้อมด้วยแพทย์หญิงเปมิกา ศิริมหาราช นายแพทย์ปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ภารกิจด้านการพยาบาล ร่วมส่งผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่เดือนเมษายน ที่รักษาหายแล้วกลับบ้าน จำนวน 2 ราย โดยแพทย์ได้ให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวหลังออกจากโรงพยาบาล และการดูแลป้องกันตนเองตามมาตรการ DMHTT ณ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2564


วันที่ 04 พ.ค. 2564

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ นำโดยแพทย์หญิงแวววรรณ กองมี หัวหน้ากลุ่มงานประสาทวิทยา พร้อมด้วยแพทย์หญิงเปมิกา ศิริมหาราช นายแพทย์ปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ภารกิจด้านการพยาบาล ร่วมส่งผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่เดือนเมษายน ที่รักษาหายแล้วกลับบ้าน จำนวน 2 ราย โดยแพทย์ได้ให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวหลังออกจากโรงพยาบาล และการดูแลป้องกันตนเองตามมาตรการ DMHTT ณ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2564


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

-

QR CODE