นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 6 และ 13 ตรวจเยี่ยมพร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการคัดกรอง รับ-ส่งต่อ ผู้ป่วย COVID-19 ของศูนย์แรกรับและส่งต่อ กระทรวงสาธารณสุข โดยมีเรืออากาศเอกนายแพทย์สมชาย ธนะสิทธิชัย ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ และคณะต้อนรับ ณ อาคารนิมิบุตร กรมพลศึกษา กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2564


วันที่ 04 พ.ค. 2564

นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 6 และ 13 ตรวจเยี่ยมพร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการคัดกรอง รับ-ส่งต่อ ผู้ป่วย COVID-19 ของศูนย์แรกรับและส่งต่อ กระทรวงสาธารณสุข โดยมีเรืออากาศเอกนายแพทย์สมชาย ธนะสิทธิชัย ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ และคณะต้อนรับ ณ อาคารนิมิบุตร กรมพลศึกษา กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2564

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

-

QR CODE