โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ รับมอบอาหารกล่อง จาก MK restaurants,เป็ดประจักษ์ ประชาชนทั่วไปและคุณสุดรัก วานิชอังกุร เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรโรงพยาบาลเลิดสิน ณ อาคารกาญจนภิเษก โรงพยาบาลเลิดสิน เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564


วันที่ 10 มิ.ย. 2564

โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ รับมอบอาหารกล่อง จาก MK restaurants,เป็ดประจักษ์ ประชาชนทั่วไปและคุณสุดรัก วานิชอังกุร เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรโรงพยาบาลเลิดสิน ณ อาคารกาญจนภิเษก โรงพยาบาลเลิดสิน เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

-

QR CODE