นายแพทย์ธวัช ลาพินี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา รับมอบพัดลมตั้งโต๊ะมิซูชิต้า จำนวน 2 ตัว จากบุคลากรสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสงขลา เพื่อสนับสนุนการฉีดวัคซีนให้ประชาชน และใช้ในโรงพยาบาลสนาม ณ โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564


วันที่ 10 มิ.ย. 2564

นายแพทย์ธวัช ลาพินี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา รับมอบพัดลมตั้งโต๊ะมิซูชิต้า จำนวน 2 ตัว จากบุคลากรสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสงขลา เพื่อสนับสนุนการฉีดวัคซีนให้ประชาชน และใช้ในโรงพยาบาลสนาม ณ โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

-

QR CODE