โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลาฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลและบุคคลภายนอกที่มีความจำเป็น นายแพทย์ธวัช ลาพินี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา พร้อมด้วย นายแพทย์ธนูรัตน์ พุทธชาติ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ Dr.บุบผา บุญญามณี รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และให้กำลังใจในการฉีดวัคซีนโรคโควิด-19 และฉีดวัคซีนให้กับบุคลากรของโรงพยาบาล จำนวน 12 คน บุคคลภายนอก จำนวน 220 คน หลังฉีดวัคซีนมีการสังเกตอาการ 30 นาที ไม่ปรากฏผลข้างเคียง ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนกลับบ้าน ลงข้อมูลการฉีดวัคซีนในโปรแกรม co-vaccine และให้ผู้รับการฉีดวัคซีนสังเกตอาการตัวเองต่อใน 1 วัน 7 วัน และ 30 วัน ใน line official account “หมอพร้อม” ณ โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา วันที่ 14 มิถุนายน 2564


วันที่ 14 มิ.ย. 2564

โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลาฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลและบุคคลภายนอกที่มีความจำเป็น นายแพทย์ธวัช ลาพินี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา พร้อมด้วย นายแพทย์ธนูรัตน์ พุทธชาติ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ Dr.บุบผา บุญญามณี รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และให้กำลังใจในการฉีดวัคซีนโรคโควิด-19 และฉีดวัคซีนให้กับบุคลากรของโรงพยาบาล จำนวน 12 คน บุคคลภายนอก จำนวน 220 คน หลังฉีดวัคซีนมีการสังเกตอาการ 30 นาที ไม่ปรากฏผลข้างเคียง ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนกลับบ้าน ลงข้อมูลการฉีดวัคซีนในโปรแกรม co-vaccine และให้ผู้รับการฉีดวัคซีนสังเกตอาการตัวเองต่อใน 1 วัน 7 วัน และ 30 วัน ใน line official account “หมอพร้อม” ณ โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา วันที่ 14 มิถุนายน 2564

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

-

QR CODE