นางสุภัสรา อยู่สุข รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาลโรงพยาบาลเมตตา ประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) รับมอบหุ่นยนต์ “น้องอารี”รถส่งของบังคับทางไกลเพื่อบุคลากรทางการแพทย์ จาก บริษัท เมตริก จำกัด และ บริษัท สยามสินธร จำกัด โดยผู้แทนสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) เข้ามอบ ณ อาคารเลิศประชารักษ์ โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ในวันที่ 18 มิถุนายน 2564


วันที่ 19 มิ.ย. 2564

นางสุภัสรา อยู่สุข รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาลโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) รับมอบหุ่นยนต์ “น้องอารี”รถส่งของบังคับทางไกลเพื่อบุคลากรทางการแพทย์ จาก บริษัท เมตริก จำกัด และ บริษัท สยามสินธร จำกัด โดยผู้แทนสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) เข้ามอบ ณ อาคารเลิศประชารักษ์ โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ในวันที่ 18 มิถุนายน 2564

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

-

QR CODE