พระธรรมธัชมุนี เจ้าอาวาสวัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร และประธานมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก มอบอาหารกล่อง จำนวน 200 กล่อง และถุงปันสุข จำนวน 100 ชุด ให้แก่โรงพยาบาลสงฆ์ เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ โดยมี นายแพทย์ชำนิ จิตตรีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ พร้อมด้วยดร.จิราภรณ์ ศรไชย รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลสงฆ์ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564


วันที่ 19 มิ.ย. 2564

พระธรรมธัชมุนี เจ้าอาวาสวัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร และประธานมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก มอบอาหารกล่อง จำนวน 200 กล่อง และถุงปันสุข จำนวน 100 ชุด ให้แก่โรงพยาบาลสงฆ์ เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ โดยมี นายแพทย์ชำนิ จิตตรีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ พร้อมด้วยดร.จิราภรณ์ ศรไชย รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลสงฆ์ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

-

QR CODE