ข่าวเด่นประเด็นร้อน

กรมการแพทย์ร่วมกับเดอะมอลล์ บางกะปิ ให้บริการฉีดวัคซีน ผู้ที่อายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้ที่กำลังตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป


วันที่ 21 ก.ค. 2564

กรมการแพทย์ โดยโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ร่วมกับห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางกะปิ ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 แก่ผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้ที่กำลังตั้งครรภ์ ตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป ไม่รวมผู้ติดตาม โดยสามารถลงทะเบียน แบบ on-site ได้ตั้งแต่วันที่ 21 - 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. - 15.00 น. ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางกะปิ