นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ รองอธิบดีกรมการแพทย์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจทีมปฏิบัติงานศูนย์แรกรับและส่งต่อกระทรวงสาธารณสุข โดยมีผู้แทนศูนย์แรกรับและส่งต่อกระทรวงสาธารณสุข ต้อนรับ ณ อาคารนิมิบุตร กรมพลศึกษา กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564


วันที่ 22 ก.ค. 2564

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ รองอธิบดีกรมการแพทย์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจทีมปฏิบัติงานศูนย์แรกรับและส่งต่อกระทรวงสาธารณสุข โดยมีผู้แทนศูนย์แรกรับและส่งต่อกระทรวงสาธารณสุข ต้อนรับ ณ อาคารนิมิบุตร กรมพลศึกษา กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

-

QR CODE