นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ โฆษกกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมแนวทางการปฏิบัติงาน Comprehensive Covid – 19 Response Team (CCRT) โดยมีนายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ รองอธิบดีกรมการแพทย์ และผู้บริหารในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 2 สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ อาคาร 5 ชั้น 8 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564


วันที่ 22 ก.ค. 2564

นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ โฆษกกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมแนวทางการปฏิบัติงาน Comprehensive Covid – 19 Response Team (CCRT) โดยมีนายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ รองอธิบดีกรมการแพทย์ และผู้บริหารในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 2 สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ อาคาร 5 ชั้น 8 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

-

QR CODE