นายแพทย์ศักรินทร์ วงศ์เลิศศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลิดสิน เป็นประธานการประชุมส่งมอบงานและวัสดุอุปกรณ์ ศูนย์แรกรับและส่งต่อ กระทรวงสาธารณสุข โดยมีนายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรีและผู้อำนวยการศูนย์แรกรับและส่งต่อ กระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยคณะทำงานศูนย์แรกรับและส่งต่อ อาคารนิมิบุตร และคณะทำงานโรงพยาบาลเลิดสิน ร่วมประชุม ณ โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564


วันที่ 14 ก.ย. 2564

นายแพทย์ศักรินทร์ วงศ์เลิศศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลิดสิน เป็นประธานการประชุมส่งมอบงานและวัสดุอุปกรณ์ ศูนย์แรกรับและส่งต่อ กระทรวงสาธารณสุข โดยมีนายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรีและผู้อำนวยการศูนย์แรกรับและส่งต่อ กระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยคณะทำงานศูนย์แรกรับและส่งต่อ อาคารนิมิบุตร และคณะทำงานโรงพยาบาลเลิดสิน ร่วมประชุม ณ โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

-

QR CODE