ติดตามและประเมินผลการใช้กัญชาทางการแพทย์ ทาง Telemedicine คลินิกกัญชาบูรณาการทางการแพทย์ โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี โดยแพทย์หญิงณัฐฐา แสงสว่างโชติ หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ประคับประคอง และทีมสหสาขาวิชาชีพ ร่วมTelemedicine เพื่อติดตามการรักษาและการใช้กัญชา ทางการแพทย์ทั้งแผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทยในผู้ป่วยมะเร็ง โดยการจัดส่งสารสกัดกัญชาทางไปรษณีย์ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการรักษาวิถีใหม่ (New normal) ณ โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564


วันที่ 14 ก.ย. 2564

ติดตามและประเมินผลการใช้กัญชาทางการแพทย์ ทาง Telemedicine

คลินิกกัญชาบูรณาการทางการแพทย์ โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี โดยแพทย์หญิงณัฐฐา แสงสว่างโชติ หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ประคับประคอง และทีมสหสาขาวิชาชีพ ร่วมTelemedicine เพื่อติดตามการรักษาและการใช้กัญชา ทางการแพทย์ทั้งแผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทยในผู้ป่วยมะเร็ง โดยการจัดส่งสารสกัดกัญชาทางไปรษณีย์ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการรักษาวิถีใหม่ (New normal) ณ โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

-

QR CODE