นายแพทย์อภิชัย สิรกุลจิรา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) และผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา อำเภอสามพราน จำนวน 660 คน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ วันพุธที่ 13 ตุลาคม พุทธศักราช 2564 ณ หน่วยบริการวัคซีน อาคารเลิศประชารักษ์ โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)


วันที่ 13 ต.ค. 2564

นายแพทย์อภิชัย สิรกุลจิรา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) และผู้บริหาร
ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
อำเภอสามพราน จำนวน 660 คน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ วันพุธที่ 13 ตุลาคม พุทธศักราช 2564
ณ หน่วยบริการวัคซีน อาคารเลิศประชารักษ์ โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

-

QR CODE