สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ จัดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกัน Covid- 19 สำหรับนักเรียน ตั้งแต่อายุ 12 - 18 ปี ให้กับโรงเรียนต่างๆ ดังนี้ 1.ราชวินิต 2.ทีปังกรวิทยาพัฒน์ 3.วัดพลับพลาชัย 4.วัดโสมนัส 5.อนุบาลสามเสน 6.วัดชนะสงคารม 7.พญาไท 8.พระยาประเสริฐฯ 9.มหาวีรานุวัตร 10.วัดชัยชนะสงครม (วัดตึก) 11.วัดอุทัยธาราม 12.ศูนย์การเรียน S&P 13.บ้านเรียนอัลอัรกอม 14.ดลวิทยา 15.พระตำหนักสวนกุหลาบ โดยมีผศ.พิเศษ นายแพทย์ธนินทร์ เวชชาภินันท์ ผู้อำนวยการสถาบันประสาทวิทยา คณะผู้บริหาร และพยาบาล เจ้าหน้าที่ทีมบริการฉีดวัคซีน พร้อมให้การดูแล และต้อนรับ คณะผู้บริหาร ครูอาจารย์ นักเรียน ผู้ปกครอง จากโรงเรียนต่างๆ ณ สถาบันประสาทวิทยา เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2564


วันที่ 13 ต.ค. 2564

สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ จัดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกัน Covid- 19 สำหรับนักเรียน ตั้งแต่อายุ 12 - 18 ปี ให้กับโรงเรียนต่างๆ ดังนี้
1.ราชวินิต
2.ทีปังกรวิทยาพัฒน์
3.วัดพลับพลาชัย
4.วัดโสมนัส
5.อนุบาลสามเสน
6.วัดชนะสงคารม
7.พญาไท
8.พระยาประเสริฐฯ
9.มหาวีรานุวัตร
10.วัดชัยชนะสงครม (วัดตึก)
11.วัดอุทัยธาราม
12.ศูนย์การเรียน S&P
13.บ้านเรียนอัลอัรกอม
14.ดลวิทยา
15.พระตำหนักสวนกุหลาบ
โดยมีผศ.พิเศษ นายแพทย์ธนินทร์ เวชชาภินันท์ ผู้อำนวยการสถาบันประสาทวิทยา คณะผู้บริหาร และพยาบาล เจ้าหน้าที่ทีมบริการฉีดวัคซีน พร้อมให้การดูแล และต้อนรับ คณะผู้บริหาร ครูอาจารย์ นักเรียน ผู้ปกครอง จากโรงเรียนต่างๆ ณ สถาบันประสาทวิทยา เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2564


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

-

QR CODE