แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ที่ปฏิบัติงานคัดกรอง และตรวจหาเชื้อ COVID-19 (Swab Test) ในกลุ่มผู้โดยสารที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน หรือฉีดวัคซีนไม่ครบตามกำหนด ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เพื่อป้องกันการนำเข้าเชื้อ COVID-19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้อำนวยการได้มอบขนมโดนัทคริสปี้ครีมให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2564


วันที่ 13 ต.ค. 2564

แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ที่ปฏิบัติงานคัดกรอง และตรวจหาเชื้อ COVID-19 (Swab Test) ในกลุ่มผู้โดยสารที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน หรือฉีดวัคซีนไม่ครบตามกำหนด ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เพื่อป้องกันการนำเข้าเชื้อ COVID-19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้อำนวยการได้มอบขนมโดนัทคริสปี้ครีมให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2564

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

-

QR CODE