ข่าวเด่นประเด็นร้อน

“ขอบคุณกำลังใจจากผู้เข้ารับบริการ HI satellite กรมการแพทย์”


วันที่ 13 ม.ค. 2565

“ขอบคุณกำลังใจจากผู้เข้ารับบริการ HI satellite กรมการแพทย์”

HI satellite กรมการแพทย์ คือ การบริการของโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ทั่วประเทศที่รับดูแลผู้ป่วยโควิดที่แยกกักตัวที่บ้านในเขตกทม. โดยมีสถาบันทันตกรรมเป็นศูนย์ประสานงานจัดส่งยา เวชภัณฑ์และอาหาร

เป็นการบริการรักษาผู้ป่วยโควิด 19 ที่กรมการแพทย์พัฒนาขึ้น เพื่อให้ คนไข้ทุกคนได้รับบริการอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

#กรมการแพทย์ #ทำดีที่สุดเพื่อทุกชีวิต
#โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน
#80ปีกรมการแพทย์
#HIsatellite
#ทุกลมหายใจที่ได้คืนมามีค่ามากเกินกว่าคำชื่นชม

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2296866917122730&id=643148052494633


QR CODE

ลิงค์อื่นๆ